Điều khoản & Điều kiện website K8

Sau đây là các điều khoản và điều kiện chung khi sử dụng trang web K8, Khi đăng ký tài khoản, đồng nghĩa việc quý khách đồng ý tuân thủ điều khoản chung của trang web. Toàn bộ hoạt động trong tài khoản của quý khách trên trang web phải tuân thủ và bị chi phối bởi các điều khoản bên dưới:

 1. Khách hàng đảm bảo đủ 18 tuổi và có năng lực trí tuệ để chịu trách nhiệm về hành động riêng của mình và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện khi tham gia K8.

 2. Khách hàng chỉ có thể mở một tài khoản trên Trang web của chúng tôi. K8 có thể đóng mọi tài khoản được mở thêm và mọi số tiền còn lại trong tài khoản sẽ được K8 hoàn toàn quyết định xử lý.

 3. Khách hàng đồng ý cung cấp Thông tin Cá nhân liên quan cho K8 khi mở tài khoản và trách nhiệm của Khách hàng là đảm bảo Thông tin Cá nhân của mình được cập nhật chính xác trên Trang web, đặc biệt là họ tên, số điện thoại và thông tin ngân hàng. Khi có sai lệch về thông tin đăng ký, K8 được quyền từ chối việc tham gia hoặc từ chối việc yêu cầu sửa đổi thông tin của khách hàng . K8 bảo đảm thông tin của khách hàng là an toàn và bảo mật.

 4. Khách hàng phải bảo mật thông tin tài khoản của mình, K8 sẽ không chịu trách nhiệm khi khách hàng tiết lộ thông tin đến bạn bè, người thân dẫn đến tranh chấp xung đột về tài khoản, K8 sẽ hoàn hoàn được quyền xử lý theo quyết định riêng của công ty.

 5. Khách phải thực hiện gửi tiền theo thông tin hướng dẫn được cung cấp chính xác trên trang web, K8 sẽ không chịu trách nhiệm khi có bất kỳ khoản gửi không thực hiện đúng theo hướng dẫn.

 6. Khách hàng phải thường xuyên kiểm tra số dư tài khoản, Trong trường hợp có bất kỳ sự sai lệch nào trong số dư tài khoản của Khách hàng thì trách nhiệm của Khách hàng là thông báo ngay cho hỗ trợ trực tuyến kiểm tra và xác minh số dư tài khoản.

 7. Trong trường hợp sản phẩm/sảnh game tạm ngưng hoặc ngưng hoạt động (vì lý do bảo trì, nâng cấp, đóng sảnh), khách hàng cần liên hệ bộ phận hỗ trợ trực tuyến để xử lý mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm/sảnh game đó trong vòng 30 ngày kể từ khi thông báo được phát ra, sau 30 ngày mọi khiếu nại liên quan sẽ không được giải quyết.

 8. K8 cung cấp các sản phẩm nhằm mục đích giải trí, Khách hàng đồng ý rằng việc tham gia K8 sẽ có sự mạo hiểm nhất định, và đồng ý rằng bằng cách sử dụng các dịch vụ do Công ty cung cấp, Khách hàng có thể mất tiền đặt cược và Khách hàng chấp nhận toàn bộ trách nhiệm cho mọi thua lỗ đó.

 9. K8 có quyền từ chối việc rút tiền khi thông tin tài khoản đăng ký không chính xác hoặc khách hàng chưa hoàn thành các yêu cầu rút tiền. K8 có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp các giấy tờ liên quan để xác nhận thông tin đăng ký.

 10. Khách hàng phải đảm bảo rằng khách hàng sẽ không tấn công, phá hoại, lừa dối, lừa gạt, xuyên tạc hoặc gian lận ảnh hưởng đến K8 theo bất kỳ hình thức nào trong việc sử trang web. Nếu Công ty nghi ngờ rằng Khách hàng không tuân thủ theo các điều kiện của điều khoản này, công ty có quyền tạm ngưng tài khoản của khách hàng để xử lý.

 11. K8 có quyền làm mất hiệu lực một phần hoặc toàn bộ các lần đặt cược được thực hiện hoặc giữ lại lại các khoản thanh toán phải trả cho bất kỳ người nào, bất kỳ nhóm người nào hoặc bất kỳ pháp nhân nào hoạt động kết hợp hoặc hoạt động với tư cách là một tập đoàn gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích và uy tín công ty.

 12. Khi có bất kỳ tranh chấp xảy ra liên quan đến tiền đặt cược, tiền thắng cược, hoặc các xung đột tài khoản,quyền quyết định cuối cùng thuộc về K8 và có tính ràng buộc.

 13. K8 có thể tạm ngưng hoặc huỷ tài khoản của Khách hàng ngay lập tức tại bất kỳ thời điểm nào nếu Khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo các điều khoản và điều kiện này.

K8 có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện, quy định và quy tắc cũng như chính sách bảo mật tại bất kỳ thời điểm nào để phù hợp tình hình hoạt động của trang web mà không cần thông báo trước cho Khách hàng. Tuy nhiên mọi thay đổi sẽ được cập nhật liên tục trên trang web để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên.